Sommerhus på Als
Sommerhus på Als

Ombygget stald-lade udsigt fra 1. sal

Sommerhus på Als
Sommerhus på Als

Ombygning af stald - lade, udsigt fra 1. sal

Villa i Birkerød - Tilbygning
Villa i Birkerød - Tilbygning

Facade mod Vest

Sommerhus på Als
Sommerhus på Als

Ombygget stald-lade udsigt fra 1. sal

1/40

Bernd Kjelland architects